วิสัยทัศ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษามุ่งจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  ภายในปี 2552

Advertisements
%d bloggers like this: