ประเมินโครงงาน นศ.

                       ด้วย กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย   จะดำเนินการประเมินโครงงานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2553 ระหว่างวันที่  21-28 สิงหาคม 2553  โดยคณะกรรมการประเมินจออกประเมินในวันที่ 21  ส.ค.53  เวลา 08.30-12.00 น.   ที่ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง  ม.2 ต.หนองหญ้าปล้อง

Advertisements